Wydrukuj i wypełnij:

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
DL-1 Deklaracja na podatek leśny Do pobrania
Wypełnij online
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości Do pobrania
Wypełnij online
DR-1 Deklaracja na podatek rolny Do pobrania
Wypełnij online
IL-1 Informacja o lasach Do pobrania
Wypełnij online
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych Do pobrania
Wypełnij online
 IR-1 Informacja o gruntach Do pobrania
Wypełnij online
FN/01 Umorzenie zaległości, odroczenie terminu zapłaty zaległości lub rozłożenie na raty zaległości - dotyczące zobowiązań podatkowych Karta usług
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Formularz
Klauzula informacyjna
FN/02 Umorzenie zaległości lub rozłożenie na raty zaległości dotyczących zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym wobec Gminy Grodzisk Mazowiecki Karta usług
Wniosek 1
Wniosek 2
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Klauzula informacyjna
FN/03 Ulga w podatku z tytułu wykonania elewacji Karta usług
Klauzula informacyjna
FN/04 Zaświadczenia w sprawach podatkowych Karta usług
Wniosek
Klauzula informacyjna
FN/05 Zwrot opłaty skarbowej Karta usług
Wniosek
Klauzula informacyjna
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikiem Do pobrania
Pismo ogólne/formularz ogólny Wypełnij on-line
Na górę