KATALOG SPRAW

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
DL-1 Deklaracja na podatek leśny Formularz DL-1 do pobrania
Wypełnij online
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości Formularz DN-1 do pobrania
Wypełnij online
DR-1 Deklaracja na podatek rolny Formularz DR-1 do pobrania
Wypełnij online
IL-1 Informacja o lasach Formularz IL-1 do pobrania
Wypełnij online
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych Formularz IN-1 do pobrania
Wypełnij online
 IR-1 Informacja o gruntach Formularz IR-1 do pobrania
Wypełnij online
FN/01 Umorzenie zaległości, odroczenie terminu zapłaty zaległości lub rozłożenie na raty zaległości - dotyczące zobowiązań podatkowych Karta usług (plik DOCX - 32 KB)
Oświadczenie 1 (plik DOC - 76 KB)
Oświadczenie 2 (plik DOC - 67 KB)
Formularz (plik DOC - 179 KB)
Klauzula informacyjna (plik DOCX - 17  KB)
FN/02 Umorzenie zaległości lub rozłożenie na raty zaległości dotyczących zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym wobec Gminy Grodzisk Mazowiecki Karta usług (plik DOC - 92 KB)
Wniosek 1 (plik DOCX - 17 KB)
Wniosek 2 (plik DOCX - 18 KB)
Oświadczenie 1 (plik DOC - 49 KB)
Oświadczenie 2 (plik DOC - 67 KB)
Klauzula informacyjna (plik DOCX - 20 KB)
FN/03 Ulga w podatku z tytułu wykonania elewacji Karta usług (plik DOCX - 31 KB)
Wniosek (plik DOCX - 20 KB)
Klauzula informacyjna (plik DOCX - 16 KB)
FN/04 Zaświadczenia w sprawach podatkowych Karta usług (plik DOC - 93 KB)
Wniosek (plik DOC - 32 KB)
Klauzula informacyjna (plik DOCX - 16 KB)
FN/05 Zwrot opłaty skarbowej Karta usług (plik DOCX - 32 KB)
Wniosek (plik DOC - 32 KB)
Klauzula informacyjna (plik DOCX - 18 KB)
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikiem Formularz DT-1 do pobrania
Wypełnij on-line
Pismo ogólne/formularz ogólny Wypełnij on-line
TOP