Wydrukuj i wypełnij:

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
DL-1 Wniosek
DN-1 Wniosek
DR-1 Wniosek
IL-1 Wniosek
IPN-1 Wniosek
 IR-1 Wniosek
FN/01 Umorzenie zaległości, odroczenie terminu zapłaty zaległości lub rozłożenie na raty zaległości - dotyczące zobowiązań podatkowych Karta usług
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Formularz
FN/02 Umorzenie zaległości lub rozłożenie na raty zaległości dotyczących zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym wobec Gminy Grodzisk Mazowiecki Karta usług
Wniosek 1
Wniosek 2
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
FN/03 Ulga w podatku z tytułu wykonania elewacji Karta usług
Klauzula informacyjna
FN/04 Zaświadczenia w sprawach podatkowych Karta usług
Wniosek
FN/05 Zwrot opłaty skarbowej Karta usług
Wniosek
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikiem Deklaracja
Załącznik
Na górę